„Głębia przyzywa głębię hukiem Twych potoków…” Ps 42,8

Niedzielne kazania ks. Dominika Jezierskiego z parafii Buffalo w USA.
Homilie

18 listopada 2018 r.

33 NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK B2 (Dn 12,1-3) W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. Czytaj więcej…

Homilie

11 listopada 2018 r.

32 NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK B2 (1 Krl 17,10-16) Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Wiec zawołał ją i powiedział: „Daj mi, proszę, trochę Czytaj więcej…

Homilie

4 listopada 2018 r.

31 NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK B2 (Pwt 6,2-6) Mojżesz tak powiedział do ludu: „Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i wnukom, Czytaj więcej…

Homilie

28 października 2018 r.

30 NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK B2 ((Jr 31, 7-9)) Tak mówi Pan: „Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela! Oto sprowadzę ich Czytaj więcej…

Homilie

21 października 2018 r.

29 NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK B2 (Iz 53, 10-11) Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się Czytaj więcej…

Homilie

7 października 2018 r.

27 NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK B2 (Rdz 2, 18-24) Pan Bóg rzekł: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc”. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki Czytaj więcej…

Homilie

30 września 2018 r.

26 NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK B (Lb 11, 25-29) Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy spoczął na nich Czytaj więcej…

Homilie

23 września 2018 r.

25 NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK B (Mdr 2, 12. 17-20) Bezbożni mówili: „Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie Prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności. Zobaczmy, czy Czytaj więcej…

Homilie

16 września 2018 r.

24 NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK B (Iz 50, 5-9a) Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem Czytaj więcej…